Βιολογικά

Βιολογικά προϊόντα και καλλιέργειες

Η Βιολογική Καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων. Οι βιολογικοί καλλιεργητές βασίζονται σε αμειψισπορά. Επίσης στα υπολείμματα συγκομιδών, αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια. Έτσι έχουμε τα βιολογικά προϊόντα.

Showing all 62 results

Translate
ΜΕΝΟΥ